Wycinka drzew i krzewów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 30 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy  o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów pod warunkiem, że wycinka drzew nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy usunięcie drzew ma związek z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą istnieje konieczność uzyskania stosownego zezwolenia.

W przypadku innych podmiotów planujących usunięcie drzew obowiązek uzyskania zezwolenia
w każdym przypadku istnieje poza kilkoma wyjątkami:

  • Nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, bez względu na cel usunięcia i formę własności gruntu, z którego drzewo będzie usuwane.

  • Nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w skupisku,
    o powierzchni do 25 m2,

  • Nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych
    w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Należy pamiętać, że nowe przepisy nie mają zastosowania do zieleni rosnącej na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz drzew rosnących na działkach będących własnością osób fizycznych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek leśny.
W przypadku użytków leśnych obowiązują przepisy ustawy o lasach.

Więcej informacji na temat zmian przepisów dostępnych jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2249/1